zondag 21 februari 2016

In de reeks Slavische Cahiers verschijnen minder bekende werken uit de Slavische literaturen. Per jaargang verschijnen er drie deeltjes. De Slavische Cahiers worden uitgegeven door de Stichting Slavische Literatuur en Uitgeverij Pegasus.


Tot nu toe verschenen er vierentwintig cahiers. U kunt zich voor een abonnement op de Slavische Cahiers opgeven als vriend of vriendin van de Stichting Slavische Literatuur voor dertig euro (mag ook meer) per jaargang. U bent daarmee niet alleen aanzienlijk goedkoper uit dan wanneer u de boeken los zou kopen, maar bent ook verzekerd van een regelmatige verrijking van uw bibliotheek. U kunt zich voor een abonnement opgeven bij e.citron@uva.nl, indien u een boek los wilt bestellen, kunt u dat doen bij pegasus@pegasusboek.nl24. Het onweer – Aleksander Ostrovski

Vertaling en inleiding Willem G. Weststeijn

Aleksander Ostrovski (1823-1886) is Ruslands nationale toneelschrijver. De meeste van zijn stukken spelen zich af in het patriarchale Russische koopmansmilieu, dat realistisch en tegelijk heel kritisch wordt uitgebeeld. Het onweer ('Гроза') geldt als zijn beste stuk. De opera Katja Kabanova van Janáček is erop gebaseerd.

ISBN 9789061434108 € 12,50

23. Chinese reis en andere gedichten | Китайское путешествие и другие стихотворения – Olga Sedakova

Vertaling en inleiding Alexandre Popowycz en Hubert De Vogelaere

Olga Sedakova (Moskou 1949) is een van de belangrijkste hedendaagse Russische dichteressen. In de Sovjettijd kon ze nauwelijks publiceren. Nu staat ze hoog aangeschreven in de literaire wereld. Deze bundel bevat een ruime keuze uit haar werk, vanaf haar vroegste gedichten tot en met de volledige cyclus Chinese reis (1986) en haar recente poëzie.

ISBN 9789061434047 (Tweetalig) € 16,50


22. Reis over drie zeeën | Хождение за три моря – Afanasi Nikitin

Vertaling en inleiding Willem G. Weststeijn

In Reis over drie zeeën, een tekst uit de vijftiende eeuw, doet de Russische koopman Afanasi Nikitin verslag van zijn reis naar Indië. Het is een van de sprankelendste verhalen van de Oudrussische literatuur.

ISBN 9789061434016 (Tweetalig) € 9,90


21. Marmer | Мрамор – Joseph Brodsky 

Vertaling: Peter Zeeman en Zina Bal-Petsjerskaja

Joseph Brodsky (1940-1996) schreef gedichten, essays en twee toneelstukken, Marmer (1982) en Democratie (1990-1992). Marmer is een dialoog tussen twee Romeinen, Publius en Tullius, maar gaat natuurlijk in feite over onze eigen tijd. 

ISBN 978 90 6143 395 8 (tweetalig) € 16,50


20. Een dozijn messen in de rug van de revolutie | Дюжина ножей в спину революции – Arkadi Avertsjenko

Vertaling: Eva van Santen, Ineke Grondel, Kees Bakker, Wanda Bruining, Inleiding: Willem G. Weststeijn

Arkadi Avertsjenko (1881-1925) stond voor de revolutie met zijn populaire tijdschrift Satiricon bekend als ‘de koning van de lach’. De communisten moesten niets hebben van zijn humor en verboden het blad. In de emigratie zette Avertsjenko zijn werk met verve voort, waarbij hij nu in talloze verhalen en schetsen het leven in de Sovjet-Unie op de korrel nam.

ISBN 9789061433941 (tweetalig) € 14,50


19. Familiearchief – Boris Chersonski

Vertaling: Gents Collectief van Poëzievertalers. Inleiding Thomas Langerak

Boris Chersonski (1950) is afkomstig uit een Russisch-Russische artsenfamilie uit Odessa. Net als zijn moeder, vader en grootvader studeerde hij geneeskunde. Familiearchief (1997) is een soort roman in gedichten die de geschiedenis vertelt van een Joods-Russische familie uit Oekraïne en Moldavië tijdens de 20e eeuw. Verhalende gedichten worden afgewisseld met gebeden, disputen van rabbi's, beschrijvingen van dromen en lyrische bespiegelingen over judaïca die op een veiling te koop worden aangeboden.

ISBN 9789061433897 (tweetalig) € 21,50 


18. De overwinning op de zon / Победа над солнцем

Vertaling en inleiding Willem G. Weststeijn

Tweetalige uitgave Nederlands / Russisch, met als facsimile de Russische tekst. Voorzien van illustraties van de kostuumontwerpen van Malevitsj.
De opera De overwinning op de zon (1913; libretto Aleksej Kroetsjonych, muziek Michail Matjoesjin, decors Kazimir Malevitsj) is een hoogtepunt in de geschiedenis van het Russische futurisme. Met zijn decors en kledingontwerpen legde Malevitsj de basis voor zijn suprematisme.

In 2015 werd De overwinning op de zon opgevoerd door het Slavisch Toneel
ISBN 978 90 6143 381 1 , € 12,50


17. De jongen – Marina Tsvetajeva

Vertaling Jos Holtzer en Lena Lubotsky, inleiding Jos Holtzer 

Marina Tsvetajeva (1892-1941) is een van Ruslands grootste dichteressen. Naast lyrische poëzie, toneelstukken en autobiografisch proza schreef ze een aantal langere gedichten, waaronder De jongen. Het gedicht gaat terug op een sprookje, waarvan de tekst eveneens in deze uitgave is opgenomen.

ISBN 9789061433781 (tweetalig) € 17,50


16. Het vale paard – V. Ropskin

Vertaling en inleiding Willem G. Weststeijn

De terrorist en revolutionair Boris Savinkov (1879-1925) was ook een talentvol schrijver. In Het vale paard (1911), dat hij publiceerde onder het pseudoniem V. Ropsjin, schetst hij de moordaanslag op een hoge tsaristische functionaris door een terroristische groepering. Na de revolutie keerde Savinkov zich tegen de bolsjewieken. Hij werd gearresteerd door de geheime politie en kwam om in de beruchte Ljoebjanka-gevangenis in Moskou.

ISBN 9789061433750 , 140 blz. € 14,50


15. Gedichten – Sergej Jesenin

Vertaling Kees Jiskoot

Sergej Jesenin (1895-1925) is, mede door zijn roekeloze, stormachtige en kortstondige leven, een van Ruslands meest geliefd dichters. Voor deze gedichtenbundel (tweetalig) zijn zijn bekendste gedichten geselecteerd. (tweetalig)

ISBN 978 90 6143 372 9 nur 306 – € 14,50.


14. Hein, die klappen krijgt – Leonid Andrejev

Inleiding: Jenny Stelleman. Vertaling: Danuta Baldinger, Gertrude Dubbink, Willem G. Weststeijn en Margot Wolff

Leonid Andrejev (1871-1919) was een van de populairste schrijvers van zijn tijd. Van zijn verhalen en romans is er, in het begin van de twintigste eeuw, ook een flink aantal in het Nederlands verschenen. Hein, die klappen krijgt is Andrejevs eerste toneelstuk in een Nederlandse vertaling. Hij die klappen krijgt werd eerder opgevoerd door Het Slavisch Toneel.

ISBN 978 90 6143 371 2 – € 13,50


13. Een beroving / Грабеж – Nikolaj Leskov

Vertaling Willem G. Weststeijn

Van het omvangrijke oeuvre van Nikolaj Leskov (1831-1895) is een deel in het Nederlands vertaald, maar veel ook nog niet. Het komisch-satirische Een beroving (1887) behoort tot de geslaagdere novellen uit Leskovs latere periode. 

(tweetalig) ISBN 9789061433682 – € 14,50

12. Phaedra – Marina Tsvetajeva

Vertaling en inleiding Jos Holtzer

De bekende Russische dichteres Marina Tsvetajeva (1892-1941) schreef ook een aantal toneelstukken, waaronder de neo-classicistische, op de mythe van Theseus gebaseerde tragedies Ariadne en Phaedra. Phaedra werd voor het eerst gepubliceerd in 1928 in een Russisch emigrantentijdschrift in Parijs.

ISBN 978 90 6143 362 0
Uitgeverij Eburon geeft ander (tweetalig) werk van Tsvetajva uit.


11. Zestig gedichten / Шестьдесят Стихотворений – Larisa Miller

Vertaling Kees Jiskoot, inleiding Willem G. Weststeijn

Larisa Miller (Moskou 1940) is een bekende Russisch-Joodse dichteres die heel regelmatig publiceert. Haar meestal korte, in een strakke vorm gegoten gedichten, munten uit door de kernachtige, maar altijd poëtische manier waarop het leven en de omringende werkelijkheid worden beschreven.

( tweetalig) ISBN 978 90 6143 360 6, € 14,50 

10. Het jaar 4338 – Vladimir Odojevski

Vertaling en inleiding: Willem G. Weststeijn

Vorst Vladimir Odojevski (1803-1869), veelzijdig begaafde telg uit een oud adellijk Russische geslacht en een van de centrale figuren in het literaire leven van zijn tijd, beoefende de meest verschillende literaire genres. Het jaar 4338 is een van de eerste utopische verhalen in de Russische literatuur. De hoofdpersoon laat zich onder hypnose brengen, gaat ver vooruit in de tijd (naar Petersburg van het jaar 4338) en noteert alles wat hij ziet en meemaakt. Tussen de negentiende en vierenveertigste eeuw is er natuurlijk heel wat veranderd in de wereld, zowel op het gebied van technische ontwikkelingen als qua staatsvorm. Meer nog dan om toekomstvoorspelling gaat het Odojevski om een didactisch element: de mens verandert misschien niet echt, maar het kan allemaal veel beter in de maatschappij.

ISBN 978 90 6143 351 4, € 9,90


9. Samen / Вместе – Inna Lisnjanskaja en Semjon Lipkin

Vertaling Erica Engels, inleiding Willem G. Weststeijn

De Russische dichters Inna Lisnjanskaja (1928) en Semjon Lipkin (1911-2003) – een echtpaar – konden in de Sovjettijd weinig publiceren. Ze behoren evenwel tot de beste dichters van die periode en van de jaren na de perestroika. Universele problematiek van de gedichten van Lisnjanskaja doet haar werk uitstijgen boven de actualiteit en alles wat kortstondig is en tijdgebonden is. Meer dan Lisnjanskaja gaat Lipkin in op gebeurtenissen in het dagelijks leven of op dingen die hij zich herinnert, bijvoorbeeld uit de oorlogsjaren. De bundel Samen bevat een keuze uit hun poëzie.

ISBN 978 90 6143 348 4, € 12,50
8 R.U.R. – Karel Čapek

Vertaling Pim van der Horst, inleiding Kees Mercks

Karel Čapek is een van de belangrijkste Tsjechische schrijvers van de twintigste eeuw. In 1921 brak hij internationaal door met zijn toneelstuk R.U.R. (Rossum's Universal Robots). Hierin werd voor het eerst het woord 'robot' gebruikt, dat zich sindsdien – met het succesvolle toneelstuk – snel over de wereld verspreidde. Bijna negentig jaar later verschijnt R.U.R. nu voor het eerst in het Nederlands.
In 2015 werd het opgevoerd door Het Slavisch Toneel.

ISBN 978 90 6143 347 7


7. Stigma en ander proza – Cyprian Norwid

Vertaling en inleiding Arent van Nieukerken

De Poolse dichter en prozaïst Cyprian Norwid (1821-1883) werd door zijn tijdgenoten niet erg gewaardeerd, maar geldt nu als een van Polens grootste schrijvers. Zijn werk heeft veel lagen en is daarom niet gemakkelijk. Stigma (1882/1883) is zijn belangrijkste verhaal.

ISBN 978 90 6143 346 0 € 14,50

6 Het toneelfeest – Václav Havel

Vertaling en inleiding Kees Mercks

Václav Havel (1936-2011) wordt met zijn toneelstuk Het toneelfeest (1963) als de grondlegger beschouwd van het absurdistisch theater in het toenmalig Tsjechoslowakije. In dit satirisch getinte stuk steekt hij de draak met communistiche instellingen, denkpatronen en taalgebruik. Hij laat zien hoe de politiek-maatschappelijke carrière van het hoofdpersonage Hugo ten koste gaat van diens identiteit als individu. Het toneelfeest werd in 2009 opgevoerd door Het Slavisch Toneel.

ISBN 978 90 6143 342 2 € 9,90 5. Werken en dagen van de non Lavinia – Jelena Sjvarts

Vertaling Erica Engels, inleiding Willem G. Weststeijn

Jelena Sjvarts (Leningrad 1948) is een van Ruslands belangrijkste levende dichteressen. Pas na de perestroika kon ze in haar eigen land publiceren. De ‘roman in verzen’ Werken en dagen van de non Lavinia verscheen voor het eerst in 1987 bij een Amerikaanse uitgeverij.

(tweetalig) ISBN 978 90 6143 341 5  € 14,50

4. De landjonker – Denis Fonvizin

Vertaling Bram Sas, inleiding Willem G. Weststeijn

Het toneelstuk De landjonker (1779) van Denis Fonvizin (1745-1792) is de eerste Russische realistische komedie. In het satirische stuk worden de gallomanie en stompzinnigheid van de toenmalige landadel en het despotische gedrag ten opzichte van de lijfeigenen aan de kaak gesteld.

ISBN 978 90 6143 338 5  € 12,50

3. De biecht van een echtgenoot – Konstantin Leontjev

Vertaling en inleiding Willem G. Weststeijn

Konstantin Leontjev (1831-1891), schrijver, filosoof en publicist, was een van de origineelste, maar ook een van de meest miskende auteurs van zijn tijd. Hij werkte lang als diplomaat en ‘bekeerde’ zich later tot een ascetisch monnikenleven. De biecht van een echtgenoot (1866) behoort tot zijn beste vroegere novellen.

ISBN 978 90 6143 323 1 € 12,50 

2. Het mandaat – Nikolaj Erdman

Vertaling en inleiding Sander Brouwer

De toneelschrijver Nikolaj Erdman (1900-1970) is de auteur van Het mandaat (1925) en De zelfmoordenaar (1928), twee prachtige satires op het leven in de Sovjet-Unie in de jaren twintig. In de Stalintijd waren de stukken verboden. Tegenwoordig worden ze weer met veel succes opgevoerd, zowel in als buiten Rusland.

ISBN 978 90 6143 298 2 € 12,50
 

1. Arme Liza – Nikolaj Karamzin 

Vertaling en inleiding Willem G. Weststeijn

Nikolaj Karamzin (1766-1826) is vooral bekend als vernieuwer van de Russische literaire taal. Met die vernieuwing legde hij de basis voor de grote Russische klassieke literatuur van de negentiende eeuw. Zijn novelle Arme Liza (1792) is een van de eerste werken die in dit ‘nieuwe’ proza is geschreven.

(tweetalig) ISBN 978 90 6143 288 3 € 9,90